Pytania i odpowiedzi

1. Które filtry są objęte promocją?
Promocją objęte są wszystkie filtry marki FILTRON sprzedawane na rynku polskim.

2. Kto może być uczestnikiem promocji?
Uczestnikiem promocji może być każda osoba prawna i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, kupująca filtry marki FILTRON u dystrybutorów wymienionych w wykazie znajdującym się na stronie www.promocja.filtron.pl

3. Czy mogę zarejestrować w promocji dwa punkty sprzedaży, których jestem właścicielem?
To zależy:
- Tak, jeśli każdy z tych punktów jest oddzielnie zarejestrowanym podmiotem gospodarczym i posiada odmienny, unikatowy numer NIP.
- Nie, jeśli te punkty są tylko różnymi miejscami prowadzenia działalności, ale formalnie działalność prowadzona jest w ramach jednego podmiotu gospodarczego - jednego numeru NIP.

4. Czy mogę zarejestrować dwie firmy o różnych numerach NIP, których jestem właścicielem?
Tak, ale dla każdej z firm - każdego z uczestników wymagana jest rejestracja z wykorzystaniem różnych adresów e-mail (nie może być dwóch takich samych adresów e-mail przypisanych do różnych uczestników promocji).

5. Czy będąc dystrybutorem filtrów FILTRON lub oddziałem dystrybutora mogę wziąć udział w promocji?
Niestety nie. Firmy wymienione w wykazie znajdującym się na stronie internetowej,
figurujące jako "Dostawcy", nie mogą uczestniczyć w promocji.

6. Od kiedy ewidencjonowane będą moje wyniki zakupowe?
Wyniki zakupowe będą ewidencjonowane od początku miesiąca, w którym został dodany dostawca do profilu uczestnika.

7. Kiedy będzie następowała aktualizacja moich wyników zakupowych na stronie promocji?
Raz na miesiąc, w pierwszym tygodniu miesiąca, będziemy automatycznie aktualizować wartość twoich zakupów za miesiąc poprzedni. Na podstronie "Status importu" można sprawdzić status importu danych od dystrybutorów FILTRON.

8. Czy w trakcie trwania promocji można dodać kolejnego dostawcę do swojej listy dostawców?
Tak, będzie można dodać do swojej obecnej listy dostawców dodatkowego dostawcę. Wystarczy zalogować się na stronie www.promocja.filtron.pl i na podstronie "Edycja konta" dodać kolejnego dostawcę filtrów FILTRON.

9. Jaka jest minimalna wartość filtrów liczona do mojego wyniku zakupowego?
Nie ma limitów, co do wartości rejestrowanych zakupów. Na koncie uczestnika promocji ewidencjonowana jest rzeczywista wartość netto zakupów filtrów FILTRON dokonana na fakturę VAT u wskazanych przez uczestnika dostawców.

10. Czy zakupy dokonane na paragon również będą liczyć się do moich zakupów?
Niestety nie. W promocji będą ewidencjonowane wyłącznie zakupy dokonane na faktury VAT. Dzięki numerowi NIP zawartemu na fakturze, wartość Twego zakupu będzie raz w miesiącu ewidencjonowana na Twoim koncie uczestnika. Za każdym razem poproś o fakturę VAT.

11. Czy muszę rejestrować swoje faktury? Jeżeli tak, to w jakiej zakładce?
Już drugi rok z rzędu nie ma potrzeby rejestrowania swoich faktur. W obecnej promocji wszystko dzieje się automatycznie. Wystarczy poprawnie zarejestrować się podając swoich dostawców.
To jest najważniejszy element rejestracji, dzięki czemu Twój wynik zakupowy dostarczony przez wskazanych przez Ciebie dostawców pojawi się automatycznie na Twoim koncie w pierwszym tygodniu kolejnego miesiąca.

12. Kiedy i w jaki sposób mogę zgłaszać reklamacje dotyczące wartości moich zakupów?
Reklamacje dotyczące wartości zakupów przedstawionych na podstronie "Moje zakupy", można złożyć poprzez formularz dostępny po kliknięciu ikony , która widnieje przy każdej wartości.Reklamacje można składać nie później niż do końca miesiąca dla wartości za miesiąc poprzedni. Przykładowo: jeżeli błędna wartość dotyczy zakupów z kwietnia, to reklamacje dotyczące tej wartości można złożyć najpóźniej do 31 maja 2016 r.

13. Jakie są nagrody główne?
W tym roku nagrody główne to jedna z piętnastu podróży do Indochin (Wietnamu, Kambodży i Singapuru) oraz jedna z dwudziestu dwuosobowych wycieczek krajoznawczych po Andaluzji.

14. Na jakiej zasadzie otrzymam nagrodę główną?
Nagrody główne będą przyznawane na podstawie tworzonego malejąco rankingu i jednocześnie po osiągnięciu minimalnego progu zakupu. Nagrody te będzie można otrzymać w cenie 1 zł brutto. MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o. (dawniej WIX-FILTRON Sp. z o.o.) wystawi stosowną fakturę VAT.

15. Co oznacza, że nagroda jest "gwarantowana"?
Nagrody są ściśle powiązane z wartością netto Twoich zakupów filtrów FILTRON. Im większa będzie wartość zakupów zaewidencjonowana na koncie Uczestnika, tym wyższy próg zakupowy osiągnie Uczestnik, oraz tym więcej punktów będzie mógł zamienić na nagrody. Im więcej wydasz,
tym więcej otrzymasz.

16. Jak i kiedy mogę wybrać nagrodę?
Nagrody będzie można wybierać z Katalogu Nagród po zakończeniu promocji i ogłoszeniu rankingu końcowego, tj. od 9 do 16 września 2016 roku. Zamówienie nagród będzie możliwe w profilu użytkownika na stronie www.promocja.filtron.pl, w zakładce Katalog Nagród.

17. Czy oprócz nagród rzeczowych będzie można otrzymać pieniądze?
Podobnie jak w roku poprzednim przypisane punkty będzie można zamienić na nagrody rzeczowe lub karty przedpłacone. Wartość kart wynosi od 100 do 5000 zł.

18. W jaki sposób nagrody dotrą do każdego uczestnika?
Wszystkie nagrody wyślemy pocztą lub przesyłką kurierską po zakończeniu Promocji.
Nagrody te będzie można otrzymać w cenie 1 zł brutto za szt. MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland Sp. z o.o. (dawniej WIX-FILTRON Sp. z o.o.) wystawi stosowną fakturę VAT i załączy ją do przesyłki z nagrodami.

19. Nie mam Internetu w domu i w pracy. Czy mogę brać udział w Wielkiej Promocji FILTRON 2016?
Tak, wystarczy jednorazowa rejestracja, np. w kafejce internetowej lub u znajomych,
i już bierzesz udział w Promocji.

Nie masz konta?

ZAREJESTRUJ SIĘ »

Zasady programu

wejdź, sprawdź i zostań z nami!

WIĘCEJ »